Luwter Krant frijdeg 27 maart: Definitief geen Bildtse dorpsnamen.

Tekst Frije Bilkerts in de raadsfergadering donderdeg 26 maart 2015 over dut onderwerp:

In 2009 is in deuze raad útfoerig sproken over ’t offisjeel in ’t Bildts faststellen fan de dorpsnamen. ’t Gong doe en gaat fral nou om ’t kale fait, hoe’t wij de dorpsnamen in ’t sprokene en skrevene Bildts na de toekomst toe offisjeel fastlêge. Wij hewwe raadsbreed koazen foor ’t Bildts Aigene, fral ingeven deur de kommende herindeling. Derfoor is sels de stichting Bildts Aigene opricht. Om dat Bildts Aigene ok bútten ‘t Bildt de erkinning te geven die’t ’t, neffens ôns, raadsbreed ferdient, wort ondersocht at ’t Bildts as taal ok ‘n Europese erkinning krije kin. Nij straatnamen in ’t Bildts en alle waternamen offisjeel in ’t Bildts waren raadsbrede keuzes. Nou de dorpsnamen nag.

De argumintasy foor offisjeel Bildtse dorpsnamen is deur ’t kelezy en dermet deur ôns as raad omskreven in de anfraag bij de prevînsy foor subsidy foor ‘n ondersoek na de haalberhyd fan ‘n Europese erkinning fan ’t Bildts as minderhydstaal.

t Kelezy het opmerklik genog gyn moeite deen deuze, de Bildtse taal angaande anfraag op syn mînst tweetalig, en dus in elk gefal ok in ’t Bildts, te doen. Fander dat ik ’t skrevene in ’t Bildts omset hew. Ik siteer ’t kelezy: (kursyf is toefoeging Frije Bilkerts in de sitaten)

Kelezy: “De kommende herindeling sorgt foor ferandering. D’r is in de toekomst gyn Bildtse gemeenteraad meer die’t presys weet wat d’r speult op ‘t gebied fan de Bildtse kultuur, en die’t weet en foelt wat ‘t Bildts Aigene is. ‘n Nije gemeenteraad sil niet fanselssprekend met de Bildtse kultuur te maken krije. Krekt om die reden bestede wij in de kadernota Kultuur ekstra andacht an ‘t Bildts Aigene met ‘t oprichten fan ‘n overkoepelend Bildts kultuurinstitút en erkinning fan de Bildtse taal in het Europees Handvest Minderheidstalen.

Borge fan ’t Bildts Aigene, dat is ‘t belangrykste útgangspunt fan ôns kultuurbelaid. De Europese erkinning fan de Bildtse taal is derom ok fan belang. De Stichting Ons Bildt hout him al jaren doende met de Bildtse taal as onderdeel fan de Bildtse kultuur.”

Frije Bilkerts foegt hier an toe: De Stichting Ons Bildt sprak in 2009 in en riep de raad op te kiezen foor offisjeel Bildtse dorpsnamen.

De Kemmissy Meertalighyd hout him o.â. doende met ‘t beforderen fan de Bildtse taal in ’t primêr onderwiis.

Frije Bilkerts foegt hier an toe: de kines wort leerd dat de dorpen St.-Anne, St.-Jabik, Froubuurt, Ouwe-Syl, Nij Altoenae en Westhoek hite en op ’t Bildt binne ok nag weungebieden as Nije-Syl, Oasthoek, Stad Niks, Swarte Haan.

Op de plaknaambôrden (kombôrden) staat soawel de Nederlânse naam as de Bildtse naam. De Bildtse namen hewwe gyn offisjele status. ‘Ook in het gemeentehuis leeft de Bildtse taal. Burgers kunnen zich in hun eigen taal tot de gemeente richten en krijgen als dat mogelijk en wenselijk is ook antwoord in de eigen taal.’

Frije Bilkerts: ’t Kelezy had gyn behoefte om de anfraag foor subsidy foor Europese erkinning ok in de aigen taal an de prevînsy foor te lêgen. Deputeerde Staten waar in hur beantwoording wel taal-kônsekwinter. De prevînsy Fryslân skreef in ’t Frys werom.

t Kelezy weer in ’t Bildts siterend: “De kommende herindeling is ’n goed momint om te preberen de Bildtse taal erkinne te laten onder het Handvest. Wij doene graag ’n beroep op jou as prevînsy om de gemeente te helpen de status fan ’t Bildts as streektaal of regionale taal te ferhogen en na de toekomst toe te borgen.”

Eand sitaten.

Maar ant nou toe siet ’n raadsmeerderhyd nag niet in dat die anfraag foor die wînste Europese erkinning fan de aigen taal syn betekenis ferliest at wij fanaven niet beslútte om de dorpsnamen onder ôns aigen erkinning fan de de Bildtse taal te bringen.

Wij motte ôns nou bewst weze fan dut historise momint om sels, foor 2018, as gemeente ‘t Bildt de dorpsnamen in ‘t Bildts fast te stellen.

De prevînsy skryft in de subsidy-befestiging: ’t Frys is omset in ’t Bildts: “Ut ’t resinte streektale-ondersoek dat wij as prevînsy útfoere laten hewwe blykt, dat ’t Bildts in jou gemeente bra leeft en dat meer dan 70% fan de inweuners ‘t Bildts nag overdraagt op de folgende generasy en dat ’t een fan de sterkste streektalen fan ôns prevînsy is.” Eand sitaten.

En in die taal-overdracht weune ok de kines en die hur kines in St.-Jabik, St.-Anne of Froubuurt. ‘t Fraagt fanaven om ’n raadsbreed beslút om de dorpsnamen offisjeel Bildtstalig fast te stellen.

Leendert Ferwerda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>