History

02De Ferening fan Frije Bilkerts is bij notariële akte opricht op 19 novimber 2009. ‘t Initsjatyf dertoe worde nommen deur Leendert Ferwerda, St.-Anne, die’t fan oktober 2008 ôf met de andoiïng Frije Bilkerts in de gemeenteraad fan ‘t Bildt sat.

 

Foor de ferklaring fan die naam Frije Bilkerts motte wij jaren werom in ‘e tiid.
In 1974 waar Leendert Ferwerda met-oprichter fan de Werkgroep ‘t Bildt, der’t hij ok op de list ston, maar gyn raadssetel kreeg.

In 1986 richtte hij onder de naam Frije Bilkerts persoanlik de politike partij Frije Bilkerts op, die’t de kiesdeler niet haalde.

In 2006 is Ferwerda benaderd deur de P.v.d.A. om as tweede man op de list foor de gemeenteraadsferkiezing staan te willen. Met meer as driehondert foorkeursstimmen kwam hij in de gemeenteraad.

Deur persoanlike keuzes die’t Ferwerda bij ‘t stimmen over bepaalde raadsfoorstellen maakte, ontston in de PvdA-ôfdeling ‘t Bildt en in de raadsfraksy de norige diskussy. In oktober 2008 gong, na goed overlêg, ‘t bestuur fan de PvdA ‘t Bildt, op fersoek fan Ferwerda, akkoord met ‘t fertrek fan Ferwerda as P.v.d.A.-raadslid. Hij kon doe met goedkeuring feerder gaan as ‘n eenmansfraksy onder de naam Frije Bilkerts. Dermet waar de naam, koazen in 1986, weer in ere hersteld.

Om as as gemeentlike groepering metdoen te kinnen an de gemeenteraadsraadsferkiezing fan 2010 most ‘n ferening of stichting opricht worre. Met steun fan ânderen, hur frij foelende Bilkerts, is doe de Ferening fan Frije Bilkerts opricht.

‘Het doel van de vereniging is het zijn van een gemeentelijke vereniging waarvan de leden, elk vanuit een eigen levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke achtergrond, als (kandidaat)raadslid in de gemeente het Bildt, de inwoners van de gemeente het Bildt te vertegenwoordigen op basis van persoonlijke standpunten. Zij tracht dit doel te bereiken door o.a. het meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente het Bildt.’

Op 3 maart 2010 nam Frije Bilkerts met acht kandidaat-raadsleden deel an de gemeenteraadsferkiezings in de gemeente ‘t Bildt. Frije Bilkerts kwam met twee persoanen in de gemeenteraad: Leendert Ferwerda en Roel Nauta. De skâdfraksy wort tot nou toe formd deur de bestuursleden.

Op 19 maart 2014 waren d’r op ‘e nij ferkiezings. Frije Bilkerts het met elf kandidaat-raadsleden deel nommen an deuze gemeenteraadsferkiezings in de gemeente ’t Bildt. Doe binne se fan twee naar fier sitten gaan. Op dut stoit sitte Leendert Ferwerda, Roel Nauta, Frans van der Mossel en Ben Bruinsma in de raad.

logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>